HW Partner Day

 

Ve čtvrtek 14. dubna jsme pořádali první HW Partner Day, určený především budoucím integrátorům a výrobcům hardwaru pro síť IoT.

Akce se setkala s nebývalou odezvou. Sešlo se na ní 170 zástupců společností a odborné veřejnosti. Zájem o technologie sítě SIGFOX projevilo celkem 120 firem působících na českém trhu. Prezentaci řešení a možností aplikace technologií IoT obstaralo 9 vystavovatelů.

 

01_SimpleCell_PartnerDay      02_SimpleCell_PartnerDay


05_SimpleCell_PartnerDay      06_SimpleCell_PartnerDay

SimpleCell na ISSS v Hradci Králové

 

V dnech 4.-5.4. jsme na ISSS v Hradci Králove. Najdete nás na stánku 36 v 1. patře. Budeme se těšit.

Sít‘ SIGFOX od SimpleCell už pokrývá více, než polovinu obcí v České republice

Datová sít‘ SIGFOX pro internet věcí pokrývá ode dneška již 3 300 obcí České republiky. Společnosti SimpleCell, která tuto sít‘ buduje, se tento milník podařilo překročit za pouhý měsíc a půl od oficiálního spuštění sítě.

Společnost SimpleCell spouštěla datovou sít‘ SIGFOX oficiálně 15. února tohoto roku. Za necelé dva měsíce nainstalovala ve s polupráci s T-Mobilem přes 60 základových stanic. Nyní pokrývá signálem 3 300 obcí České republiky, což je více než polovina z celkového počtu 6 245 obcí. Z 3 300 pokrytých obcí je 250 měst.

Managing partner společnosti SimpleCell Pavel Sodomka podotýká: „Díky moc všem, kteří se podíleli na tom, že se nám během necelých dvou měsíců podařilo pokrýt více, než polovinu České republiky. Domnívám se, že je to skvělý úspěch a skutečně si vážím osobního nasazení a nadšení všech zúčastněných.“

SimpleCell chce podle plánu pokrýt do konce dubna signálem všechna města na 20 000 obyvatel a v průběhu května všechna okresní města České republiky.

Sít‘ SIGFOX již pokrývá Prahu, Brno a Ostravu

Společnosti T-Mobile a SimpleCell Networks již pokryly sítí SIGFOX Prahu, Brno a Ostravu. Do konce března přibydou další krajská města, tedy České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Oba partneři již vloni prohlásili, že signál sítě pro tzv. internet věcí zajistí do konce roku 2016 pro celou Českou republiku.

Kromě realizace výstavby pokrytí se T-Mobile připravuje na komerční spuštění služby spojené s nabídkou konkrétních řešení, kterou by měl spustit ve druhém čtvrtletí roku 2016. „V současné době již s několika potenciálními zákazníky provádíme, nebo připravujeme společné testování,“ říká ředitel technologických a obchodních inovací v T-Mobile Milan Hába a doplňuje: „Primární potenciál v tomto okamžiku spatřujeme v aplikacích souvisejících se vzdáleným měřením spotřeby energií, jako jsou elektřina, plyn či voda.“

Kromě vlastních úspor plynoucích ze vzdálených automatizovaných odečtů namísto manuálních zákazníci u sítě SIGFOX ocení především kvalitu pokrytí. Zejména v případech, kdy jsou měřicí zařízení (např. vodoměry) umístěna v šachtách v podzemí a podobně, nebyly vzdálené odečty za využití dosavadních síťových technologií vždy možné. Mezi další výhody patří nízká energetická náročnost – zařízení fungují autonomně na baterie umožňující mnoholetý provoz bez potřeby výměny či dobití – a snadná instalace.

Z dalších aplikací, o které klienti projevují velký zájem, lze zmínit například tyto:
▪ Detekce úniků vody
▪ Smart City – široká oblast různých řešení, jako jsou senzory detekující obsazenost parkovacích míst, zaplněnost odpadkových košů apod. Zejména u parkovacích senzorů již operátor plánuje zahájit testovací provoz v několika českých městech.
▪ Sledování polohy – převážně v aplikacích, kdy může být problém zajistit přívod elektrické energie (nákladní vagóny, kontejnery a náklad obecně)
▪ Facility Management – monitoring provedeného úklidu či provedené kontroly zabezpečení

SimpleCell Networks síť SIGFOX buduje a je jejím operátorem v České republice. T-Mobile má na starost umístění technologií SIGFOX na konstrukce svých mobilních vysílačů a rovněž dohled a údržbu sítě. Také bude svým zákazníkům nabízet řešení používající připojení SIGFOX pro různé aplikace využití.

Síť SIGFOX se instaluje na konstrukce standardních mobilních vysílačů a umožňuje ekonomický a energeticky úsporný přenos malých datových objemů na dlouhé vzdálenosti. Tím odstraňuje bariéry pro širokou implementaci řešení internetu věcí a M2M a zásadně prodlužuje životnost baterie a připojených zařízení. Globální síť SIGFOX je rozšiřována prostřednictvím partnerského programu SIGFOX Network Operator™ s momentálním pokrytím přes jeden milion kilometrů čtverečních. Společnost sídlí ve Francii ve městě Labège, má kancelář v Paříži a pobočky v San Franciscu a v Madridu.

SimpleCell Networks a.s. operátorem mobilní sítě SIGFOX pro Internet věcí v České republice

 

SimpleCell Networks a.s. ve spolupráci s T-Mobile začala budovat celorepublikovou veřejnou komunikační sít‘ pro Internet věcí (IoT). Globální sít‘ SIGFOX, která překonává cenové a technické bariéry dosud zpomalující rozvoj internetu věcí, funguje ve 13 zemích světa.

SimpleCell_finalni_pokryti_CRPomocí sítě SIGFOX mohou být věci, senzory a zařízení nezávislá na elektřině, vydržet na bateriích až patnáct let a komunikovat s velmi vysokou spolehlivostí i bezpečností. Zároveň cena modemů i komunikace v řádech desítek korun usnadňuje masové nasazení miliónů zařízení v České republice. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů.

Díky spolupráci s T-Mobile je síť budována rychlostí 40 základnových stanic měsíčně. Během tří měsíců tak bude pokryta většina území a do konce roku až 95 procent území České republiky.

“Jsme velmi štastní, že síť bude rychle vybudována díky našim partnerům SimpleCell a T-Mobile,” říká Rodolphe Baronnet-Frugès, SIGFOX Executive Vice-President Networks & Operators. “Spolupráce je velmi konstruktivní a jsme přesvědčeni, že významně napomůže rozvoji Internetu věcí mezi dynamickými českými firmami,” dodává.

Typickými oblastmi stovek aplikací sítě SIGFOX v Evropě jsou odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových tocích apod. Přehled senzorů a modemů je možno najít na stránkách www.simplecell.eu.

Širší odborná veřejnost se bude moci podrobně s technologií SIGFOX seznámit a vyzkoušet si ji na mezinárodním veletrhu AMPER v Brně 15. – 18. března 2016.