Pozvánka na jarní průmyslové veletrhy 2016

Zveme Vás na jarní průmyslové veletrhy 2016, kde nás můžete návštívit v sekci FOR INFOSYS, na stánku č. 4C12.

FOR INDUSTRY, FOR ENERGO, FOR LOGISTIC, FOR INFOSYS a FOR 3D proběhnou v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech, ve dnech 10. – 13. 5. 2016. Na letošním ročníku veletrhů se dozvíte kam směřuje český průmysl a jak se ve výrobě mohou uplatnit moderní 3D technologie, či další novinky.

Doprovodný program veletrhů nabídne řadu zajímavostí, největší pozornost však bude patřit ENERGO SUMMITu. Jeho hlavními tématy budou Energetická unie, dekarbonizace a budoucnost české energetiky ve vztahu k Evropské unii a světovým trhům. Druhého ročníku tohoto významného setkání energetických odborníků se zúčastní zástupci ministerstev a klíčoví představitelé energetického trhu. Summit zahájí svou prezentací tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí ČR seznámí veřejnost se současnou klimaticko-energetickou politikou ČR. O využívání obnovitelných zdrojů energie jako nástroje k efektivnímu dosažení dekarbonizace bude hovořit jeden ze zahraničních hostů konference, Bart Bode z belgické organizace Flemish Sustainable Energy Organization. ENERGO SUMMIT proběhne v úterý 10. května v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Registrovat je možné na www.energosummit.cz.
Na summit tematicky naváže dne 13. 5. 2016 konference „Aktuální problémy české energetiky a odborného školství“. Vystoupí zde zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, vysokých škol a předních energetických a plynárenských společností. Hovořit se bude mj. o tom, jak zvýšit zájem mladých lidí o studium odborných oborů, financování škol i o možnostech spolupráce vzdělávacích institucí a firem působících v energetice.

Nebezpečná kyberkriminalita
Z nabídky doprovodného programu veletrhu FOR INFOSYS zaujme např. přednáška „Kyberkriminálníkem snadno a rychle“, která se věnuje zločinům spáchaným ve virtuálním prostoru, útoky proti technologickým systémům, prognózou dalšího vývoje kyberkriminality. Na téma navazuje odborný seminář, který představí současnou legislativu EU pro oblast kybernetické bezpečnosti, šifrovacím technologiím či hacktivismu v ČR.

Jediný český simulátor jízdy nákladním autem
Vizuálně zajímavý bude v ČR unikátní simulátor pro výuku řidičů nákladních vozidel a autobusů. Tvoří ho reálná kabina tahače umístěná na pohyblivé hydraulické plošině doplněná o projekci okolního prostředí. Simulátor slouží ke zvládnutí krizových situací v provozu bez rizika újmy na zdraví nebo škody na majetku. Ukázka je součástí programu veletrhu FOR LOGISTIC.

Souboj 3D tiskáren i virtuální realita na „vlastní kůži“
Přehlídku aktuálních trendů v oboru 3D tiskáren nabídne největší české setkání uživatelů a dodavatelů osobních 3D tiskáren – 3Dexpo 2016. Po loňském úspěchu zařadili organizátoři také do letošního programu Souboj 3D tiskáren, kterého se zúčastní řada tiskáren českých i zahraničních výrobců. Souboj 3D tiskáren 2016 se uskuteční dne 12. 5. 2016. Návštěvníci se také mohou seznámit s nevšedními možnostmi využití 3D tisku ve školní výuce, při výrobě obuvi nebo náhradních dílů pro dopravní prostředky, a to v rámci veletrhu FOR 3D v hale 4. Vyzkoušet si budou moci nejrůznější brýle pro zobrazení virtuální reality. Představí se také první český výrobce kartonových brýlí na virtuální realitu PanoBoard – Google Cardboard s využitím chytrých telefonů.

Více informací o veletrhu: www.prumysloveveletrhy.cz

HW Partner Day

 

Ve čtvrtek 14. dubna jsme pořádali první HW Partner Day, určený především budoucím integrátorům a výrobcům hardwaru pro síť IoT.

Akce se setkala s nebývalou odezvou. Sešlo se na ní 170 zástupců společností a odborné veřejnosti. Zájem o technologie sítě SIGFOX projevilo celkem 120 firem působících na českém trhu. Prezentaci řešení a možností aplikace technologií IoT obstaralo 9 vystavovatelů.

 

01_SimpleCell_PartnerDay      02_SimpleCell_PartnerDay


05_SimpleCell_PartnerDay      06_SimpleCell_PartnerDay

SimpleCell na ISSS v Hradci Králové

 

V dnech 4.-5.4. jsme na ISSS v Hradci Králove. Najdete nás na stánku 36 v 1. patře. Budeme se těšit.

Sít‘ SIGFOX od SimpleCell už pokrývá více, než polovinu obcí v České republice

Datová sít‘ SIGFOX pro internet věcí pokrývá ode dneška již 3 300 obcí České republiky. Společnosti SimpleCell, která tuto sít‘ buduje, se tento milník podařilo překročit za pouhý měsíc a půl od oficiálního spuštění sítě.

Společnost SimpleCell spouštěla datovou sít‘ SIGFOX oficiálně 15. února tohoto roku. Za necelé dva měsíce nainstalovala ve s polupráci s T-Mobilem přes 60 základových stanic. Nyní pokrývá signálem 3 300 obcí České republiky, což je více než polovina z celkového počtu 6 245 obcí. Z 3 300 pokrytých obcí je 250 měst.

Managing partner společnosti SimpleCell Pavel Sodomka podotýká: „Díky moc všem, kteří se podíleli na tom, že se nám během necelých dvou měsíců podařilo pokrýt více, než polovinu České republiky. Domnívám se, že je to skvělý úspěch a skutečně si vážím osobního nasazení a nadšení všech zúčastněných.“

SimpleCell chce podle plánu pokrýt do konce dubna signálem všechna města na 20 000 obyvatel a v průběhu května všechna okresní města České republiky.

Sít‘ SIGFOX již pokrývá Prahu, Brno a Ostravu

Společnosti T-Mobile a SimpleCell Networks již pokryly sítí SIGFOX Prahu, Brno a Ostravu. Do konce března přibydou další krajská města, tedy České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Oba partneři již vloni prohlásili, že signál sítě pro tzv. internet věcí zajistí do konce roku 2016 pro celou Českou republiku.

Kromě realizace výstavby pokrytí se T-Mobile připravuje na komerční spuštění služby spojené s nabídkou konkrétních řešení, kterou by měl spustit ve druhém čtvrtletí roku 2016. „V současné době již s několika potenciálními zákazníky provádíme, nebo připravujeme společné testování,“ říká ředitel technologických a obchodních inovací v T-Mobile Milan Hába a doplňuje: „Primární potenciál v tomto okamžiku spatřujeme v aplikacích souvisejících se vzdáleným měřením spotřeby energií, jako jsou elektřina, plyn či voda.“

Kromě vlastních úspor plynoucích ze vzdálených automatizovaných odečtů namísto manuálních zákazníci u sítě SIGFOX ocení především kvalitu pokrytí. Zejména v případech, kdy jsou měřicí zařízení (např. vodoměry) umístěna v šachtách v podzemí a podobně, nebyly vzdálené odečty za využití dosavadních síťových technologií vždy možné. Mezi další výhody patří nízká energetická náročnost – zařízení fungují autonomně na baterie umožňující mnoholetý provoz bez potřeby výměny či dobití – a snadná instalace.

Z dalších aplikací, o které klienti projevují velký zájem, lze zmínit například tyto:
▪ Detekce úniků vody
▪ Smart City – široká oblast různých řešení, jako jsou senzory detekující obsazenost parkovacích míst, zaplněnost odpadkových košů apod. Zejména u parkovacích senzorů již operátor plánuje zahájit testovací provoz v několika českých městech.
▪ Sledování polohy – převážně v aplikacích, kdy může být problém zajistit přívod elektrické energie (nákladní vagóny, kontejnery a náklad obecně)
▪ Facility Management – monitoring provedeného úklidu či provedené kontroly zabezpečení

SimpleCell Networks síť SIGFOX buduje a je jejím operátorem v České republice. T-Mobile má na starost umístění technologií SIGFOX na konstrukce svých mobilních vysílačů a rovněž dohled a údržbu sítě. Také bude svým zákazníkům nabízet řešení používající připojení SIGFOX pro různé aplikace využití.

Síť SIGFOX se instaluje na konstrukce standardních mobilních vysílačů a umožňuje ekonomický a energeticky úsporný přenos malých datových objemů na dlouhé vzdálenosti. Tím odstraňuje bariéry pro širokou implementaci řešení internetu věcí a M2M a zásadně prodlužuje životnost baterie a připojených zařízení. Globální síť SIGFOX je rozšiřována prostřednictvím partnerského programu SIGFOX Network Operator™ s momentálním pokrytím přes jeden milion kilometrů čtverečních. Společnost sídlí ve Francii ve městě Labège, má kancelář v Paříži a pobočky v San Franciscu a v Madridu.

SimpleCell Networks a.s. operátorem mobilní sítě SIGFOX pro Internet věcí v České republice

 

SimpleCell Networks a.s. ve spolupráci s T-Mobile začala budovat celorepublikovou veřejnou komunikační sít‘ pro Internet věcí (IoT). Globální sít‘ SIGFOX, která překonává cenové a technické bariéry dosud zpomalující rozvoj internetu věcí, funguje ve 13 zemích světa.

SimpleCell_finalni_pokryti_CRPomocí sítě SIGFOX mohou být věci, senzory a zařízení nezávislá na elektřině, vydržet na bateriích až patnáct let a komunikovat s velmi vysokou spolehlivostí i bezpečností. Zároveň cena modemů i komunikace v řádech desítek korun usnadňuje masové nasazení miliónů zařízení v České republice. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů.

Díky spolupráci s T-Mobile je síť budována rychlostí 40 základnových stanic měsíčně. Během tří měsíců tak bude pokryta většina území a do konce roku až 95 procent území České republiky.

“Jsme velmi štastní, že síť bude rychle vybudována díky našim partnerům SimpleCell a T-Mobile,” říká Rodolphe Baronnet-Frugès, SIGFOX Executive Vice-President Networks & Operators. “Spolupráce je velmi konstruktivní a jsme přesvědčeni, že významně napomůže rozvoji Internetu věcí mezi dynamickými českými firmami,” dodává.

Typickými oblastmi stovek aplikací sítě SIGFOX v Evropě jsou odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových tocích apod. Přehled senzorů a modemů je možno najít na stránkách www.simplecell.eu.

Širší odborná veřejnost se bude moci podrobně s technologií SIGFOX seznámit a vyzkoušet si ji na mezinárodním veletrhu AMPER v Brně 15. – 18. března 2016.