Meřilka Vlhkomilná v tiskovinách a na internetu

Už znáte Měřilku Vlhkomilnou?

Pokud ne, dost možná na vás tato sympaťačka zasílající data o teplotě a vlhkosti v následujícím měsíci vykoukne ze stránek tiskovin nebo na internetu.

Umístil ji tam T-Mobile Czech Republic v rámci kampaně podporující prodej IoT čidel pro malé a střední podniky. Ty fungují na námi provozované síti Sigfox.

Kampaň běží od 20. září 2018 do 11. listopadu a dělí se na dvě fáze – obecnou a produktovou.

 

Vizuály kampaně:

Zdroj: T-mobile

Odkazy na média:

https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/09/t-mobile-spousti-b2b-kampan-s-merilkou-vlhkomilnou/