Newsletter SimpleCell / Sigfox č. 7

Nejnovější zprávy ze SimpleCell a Sigfox si můžete přečíst v newsletteru č. 7 – aktuální pokrytí, proběhlé i plánované akce, nová zařízení, otevření IoT Labu a mnoho dalšího