Opening Day Prague IoT Centre

Otevřeli jsme IoT & SmartCity inkubátor! Podívejte se na fotografie ze zahajovací akce, kde se představili všichni partneři a mentoři a prezentovaly se dostupné technologie. Zúčastnili se zástupci prvních přihlášených projektů i další potenciální zájemci.

Bližší informace a registrace projektů na www.pragueiotcentre.cz