SimpleCell Networks a.s. operátorem mobilní sítě SIGFOX pro Internet věcí v České republice

 

SimpleCell Networks a.s. ve spolupráci s T-Mobile začala budovat celorepublikovou veřejnou komunikační sít‘ pro Internet věcí (IoT). Globální sít‘ SIGFOX, která překonává cenové a technické bariéry dosud zpomalující rozvoj internetu věcí, funguje ve 13 zemích světa.

SimpleCell_finalni_pokryti_CRPomocí sítě SIGFOX mohou být věci, senzory a zařízení nezávislá na elektřině, vydržet na bateriích až patnáct let a komunikovat s velmi vysokou spolehlivostí i bezpečností. Zároveň cena modemů i komunikace v řádech desítek korun usnadňuje masové nasazení miliónů zařízení v České republice. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů.

Díky spolupráci s T-Mobile je síť budována rychlostí 40 základnových stanic měsíčně. Během tří měsíců tak bude pokryta většina území a do konce roku až 95 procent území České republiky.

“Jsme velmi štastní, že síť bude rychle vybudována díky našim partnerům SimpleCell a T-Mobile,” říká Rodolphe Baronnet-Frugès, SIGFOX Executive Vice-President Networks & Operators. “Spolupráce je velmi konstruktivní a jsme přesvědčeni, že významně napomůže rozvoji Internetu věcí mezi dynamickými českými firmami,” dodává.

Typickými oblastmi stovek aplikací sítě SIGFOX v Evropě jsou odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových tocích apod. Přehled senzorů a modemů je možno najít na stránkách www.simplecell.eu.

Širší odborná veřejnost se bude moci podrobně s technologií SIGFOX seznámit a vyzkoušet si ji na mezinárodním veletrhu AMPER v Brně 15. – 18. března 2016.